Mgr. Kateřina KUBRICHTOVÁkubrichtova@seznam.cz

PRAVIDLA, HODNOCENÍ, KLASIFIKACE ...

BIOLOGIE, CHEMIE.pdf (556900)

CHEMIE

Doporučená učebnice pro všechny ročníky: 

Odmaturuj! z chemie  (DIDAKTIS)

                  

 

 

UŽITEČNÝ ODKAZ PRO SAMOSTATNÉ STUDIUM:

 www.e-chembook.eu